Akademisk festkonsert

Akademisk festkonsert

Festkonsert i samband med Linköpings universitet. Läs mer om det här: https://liu.se/artikel/akademiska-hogtider

Fredagen den 25:e kl. 19.00