OM

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och lättsamma studentikosa upptåg. Studentsångarna, som bildades 1972 med namnet Lihkören, verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet genom regelbundna turnéer i världen.

Förutom i de nordiska länderna har man också turnerat i Storbritannien, Spanien, Kroatien, USA, Jordanien, Sydafrika och senast i Makedonien. Kören tog 1987 initiativet till det första nordiska studentsångarmötet i modern tid, vilket skapade en tradition med nordiska studentsångarstämmor vart tredje år sedan dess – där Studentsångarna deltagit i samtliga. År 2007 vann kören första pris vid The Third British International Male Voice Choral Festival i Cornwall.

Kören har spelat in många skivor och framträder regelbundet vid akademiska högtider och konferenser. Till de uppskattade fasta traditionerna på hemmaplan hör mösspåtagningen vid Linköpings slott på Valborgsmässoafton och de välbesökta julkonserterna i S:t Lars kyrka i Linköping.

Dirigenten

Hösten 2014 tillträdde Christina Hörnell som director musices vid Linköpings universitet och tog samtidigt över dirigentposten i Linköpings Studentsångare. Hörnell, som är organistutbildad, var tidigare kormästare hos Göteborgs Symfoniker. I denna tjänst ledde hon Göteborgs symfoniska kör. Hon har också varit kormästare vid Kungliga Operan i Stockholm 1994–2013, och förlänades 2014 H.M. Konungens medalj för dessa insatser. Hon var dirigent och konstnärlig ledare för Kongl. Teknologkören i Stockholm åren 1989–1994 och Akademiska kören i Stockholm 1991–2007.

Historia

Linköpings Studentsångare bildades 1972 under namnet Lihkören av entusiastiska studenter vid dåvarande Linköpings Högskola (LiH — därav namnet). Det nya namnet antogs 2011 för att närmare knyta an till den svenska manskörstraditionen. Genom åren har kören utvecklats, både musikaliskt och organisatoriskt. Sedan mitten av åttiotalet räknas kören som en av Sveriges absolut bästa manskörer. Idag rekryteras sångare från universitetets samtliga fakulteter och även utanför universitetets ramar – allt för att hålla högsta möjliga musikaliska kvalitet. I april 1993 vann kören tillsammans med två andra Linköpingskörer den riksomfattande tävlingen Körchansen, som arrangerades av Sveriges Radio, Svenska Rikskonserter och Sveriges Körförbund.

Lihkören sjunger Kungssången för Carl XVI Gustaf i en bastu. Ur Lihkören 25 år.

Lihkören sjunger Kungssången för Carl XVI Gustaf i en bastu. Ur Lihkören 25 år.

 

  • Kommande konserter

    • Inga konserter för tillfället
  • Linköpings Studentsångare

    Musicum, Linköpings universitet
    581 83 Linköping
    Mail: info@lkss.se