Stipendium

Hans Lundgrens stipendiefond för främjande av akademisk musik vid Linköpings Universitet

Hans Lundgren har tagit initiativ till en stipendiefond för främjande av musiklivet vid Linköpings universitet. Hans Lundgrens stipendiefond ska, genom att dela ut bidrag till föreningar eller enskilda arrangörer, stödja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings universitet.

Stipendiet kan sökas av de vid Linköpings universitet aktiva musicerande föreningarna, exempel­vis LUSK-godkända föreningar i rollen som arrangör av offentlig konsert eller musikaliskt evenemang i Östergötland och avse evenemang det kommande året. Härvid ska bidraget i första hand användas för att bekosta medverkan av professionell artist, kompositör eller liknande som kan bidra till att höja evenemangets konstnärliga kvalitet.

Stipendiet delas ut minst en gång per år till av fondstyrelsen utvald(a) stipendiat(er). Finns inga sökande kan fondstyrelsen själv välja att dela ut ett stipendium till arrangören för ett kommande musikaliskt evenemang inom angiven tidsperiod eller till förening kopplad till Musik vid Liu.

Fonden förvaltas av styrelsen för Linköpings Studentsångare som också utser dess fond­styrelse om minst tre personer. Fondstyrelsen består av föreningens ordförande, en representant för Musik vid Liu och en eller flera medlemmar (aktiv eller gamling) i någon av de föreningar som är knutna till Musik vid Liu.

I ansökan, som avser en offentlig konsert eller musikaliskt evenemang i Östergötland under det kommande året, ska framgå vem som söker och vad pengarna ska användas till. Önskad stipendiesumma kan, men behöver inte anges i ansökan.

Ansökan inlämnas senast den 1 oktober 2019 till ordförande i Linköpings Studentsångare.

Besked om stipendium lämnas senast innan årsskiftet samma år (gäller såväl avslag som bifall). Stipendiesumman delas ut efter genomförande av det evenemang som stipendiet avser och till konto som beslutats i samråd med stipendiaten. Redovisning av kostnader för arrange­manget, inklusive kvitton, ska kunna uppvisas på begäran av fondstyrelsen. Stipendie­summa beslutas av fondstyrelsen från gång till gång, men som lägsta summa anges 5000 kr.

Välkommen med din ansökan!

  • Kommande konserter

    • Inga konserter för tillfället
  • Linköpings Studentsångare

    Musicum, Linköpings universitet
    581 83 Linköping
    Mail: info@lkss.se